Home / Cs.Pro (page 50)

Cs.Pro

“Giá dịch vụ đào tạo” có “bóp méo” quan hệ thầy trò?

(HQ Online)- Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa cụm từ  “giá dịch vụ đào tạo” thay cụm từ “học phí”,  trong trường học sẽ có thể xuất hiện mối quan hệ mua – bán, từ đó, mối …

Read More »