Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

(HNMO) – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ, với số lượng học sinh tuyển mới là 67.235 học sinh. 

Chỉ tiêu cụ thể vào từng trường như sau:


Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *