TimeLine Layout

September, 2017

August, 2017

January, 2015

  • 30 January

    Chi 1.300 Tỷ Cho Xuất Khẩu Lao Động

    Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Mục tiêu của Đề án là đưa hơn 54.000 lao động tốt …

    Read More »