Bài Viết Gần Đây

Lùm xùm tinh giản biên chế tại Học viện Âm nhạc Huế

Nhận đơn “cầu cứu” của một số cán bộ đang công tác tại Học viện Âm nhạc Huế, PV Báo Giao thông và đồng nghiệp đã 2 lần trực tiếp đến liên hệ nhưng đều không gặp được Giám đốc học viện. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, công tác tại …

Read More »